డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఇసుక ఉచితం

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న "డబుల్ బెడ్ రూమ్" ఇళ్ల నిర్మాణం వేగవంతంగా జరగడానికి, ఇసుకను ఉచితంగా అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు సంఖ్య. 11, తేదీ: 13.02.2017 ద్వార, బలహీన వర్గాల గృహ నిర్మాణానికి అవసరమగు ఇసుక పై  సీనరేజు చార్జీల చెల్లింపును పూర్తిగా మినహాయించడమైనది. 

ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు ప్రతిని ఇచ్చట పొందగలరు.