మైనింగ్ మరియు క్వారీ లీజుల హద్దుల గుర్తిపునకు DGPS సర్వే

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మైనింగ్ లీజుల మరియు క్వారీ లీజుల హద్దులను మరింత పరిష్ఠ పరచడానికి గనులు మరియు భూగర్బ శాఖ సన్నాహక చర్యలు చేపట్టింది. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం వారిచే జారీచేయబడిన, ఖనిజ రాయితీ (రెండవ సవరణ) నియమావళి,2014 (GSR No. 710 (E), Dated: 08.10.2014) ను అనుసరించి, ప్రతి మైనింగ్ లీజు యొక్క హద్దులను Total Station మరియు Differential Global Positioning System ద్వార గుర్తించవలసి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ఆధునాతనమైన Cartosat-2 మరియు LISS-IV వంటి శాటిలైట్ ల సహాయంతోDGPS / ETS ద్వార రాష్ట్రంలో గల అన్ని మైనింగ్ లీజులు, క్వారీ లీజులు, మైనింగ్ బ్లాక్ ల యొక్క సరిహద్దులను మరియు వాటి చుట్టూ 500 మీటర్ల వ్యాసార్థంలో ఉన్న ఇతర శాశ్వత గుర్తింపు చిహ్నాలను గుర్తించడానికి (08) సర్వే సంస్థలకు అనుమతులు ఇస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేయడమైనది.


Download: